Pliki do pobrania

Wzory dokumentów:

 1. Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania dotyczącą spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  - wersja edytowalna (MS Word *.docx)
  - wersja PDF

 2. Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  - wersja edytowalna (MS Word *.docx)
  - wersja PDF

 3. Wniosek o wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

  - wersja edytowalna (MS Word *.docx)
  - wersja PDF

 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie art. 14. ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego dotyczącą spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  - wersja edytowalna (MS Word *.docx)
  - wersja PDF

 5. Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są widoczne usługi hotelarskie dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  - wersja edytowalna (MS Word *.docx)
  - wersja PDF

 6. Wniosek o udostępnienie informacji niejawnych - wzór dokumentu

 7. Wzory dokumentów dotyczących odbioru budowlanego:
 • wzór nr 1 - pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z art. 56 Prawo Budowlane 

(dokumenty zawierają również ważne informacje na temat innej dokumentacji niezbędnej do dokonania czynności odbiorowych)