Odszedł mjr poż. Waldemar Jakubowski

Waldemar Jakubowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 5 stycznia 2018 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 74 lat zmarł mjr poż. w stanie spoczynku Waldemar Jakubowski, wybitny oficer zasłużony dla pożarnictwa województwa dolnośląskiego, były Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Głogowie (w latach 1979-1983)
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego Współczucia, łącząc się w żalu i smutku w tych trudnych chwilach.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dniu 08 stycznia o godzinie 13.00
w Kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie, powiat polkowicki.

Mjr poż. Waldemar Jakubowski urodził się 01 stycznia 1945 roku
w miejscowości Szyszki- Folwark. W latach 1964- 1967 studiował w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Jako jej absolwent rozpoczął pracę
w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Lubaniu. W 1968 roku został Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Zakładach Górniczych w Lubinie. W 1974 roku uzyskał stopień kapitana pożarnictwa. W latach 1976- 1980 studiował w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. 01 lutego 1978 roku powierzono mu obowiązki dowódcy oddziału zawodowej straży w Legnicy, oddział Głogów. 01 stycznia 1979 roku powołano go na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Głogowie. W trakcie swojej pracy w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Głogowie w 1979 roku awansował na stopień majora pożarnictwa. Obowiązki na stanowisku Komendanta Rejonowego pełnił do 31 grudnia 1983 roku. Od 1984 roku pełnił ważne funkcje w strukturach ratownictwa górniczo- hutniczego KGHM. W latach 1984 – 1986 pełnił obowiązki Starszego Inspektora ds. Pożarowych w ZG Sieroszowice. OD 1986 roku do 1995 roku w KGHM PM S.A. OSRG zajmował stanowisko Kierownika Zmianowego Pogotowia Górniczego. W latach 1995- 1996 objął stanowisko Głównego Inżyniera, Z-cy Dyrektora OSRG. W 1997 roku awansował w KGHM PM S.A. O/JRGH na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Technicznych. W 1999 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Technicznych- zawodowy ratownik górniczy. Dosłużył się stopnia Generalnego Dyrektora Górniczego.