Otwarcie "Ognika"

otwarcie 6

22 marca br. w KP PSP Głogów odbyło się uroczyste otwarcie popularnego „Ognika”, czyli sali edukacyjnej przeznaczonej do szkoleń dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznych zachowań. Otwarcie tego bardzo użytecznego obiektu szkoleniowego, zrealizowanego w ramach rządowego programu „Bezpieczna +” stało się możliwe dzięki zaangażowaniu władz miasta i powiatu, a także kierownictwa KW PSP we Wrocławiu. Konkretne wsparcie w formie dotacji finansowych pozwoliło przygotować i wyposażyć sale edukacyjne, zgodnie z oczekiwaniami i wymogami.

 

W dniu uroczystego otwarcia głogowskiego „Ognika” pozytywne efekty wspólnych starań zobaczyli gospodarze i darczyńcy. Na uroczystości otwarcia komendant głogowskiej KP PSP st.bryg. Piotr Durał powitał prezydenta miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza, starostę głogowskiego Jarosława Dudkowiaka oraz przedstawicieli Rady Miasta i Rady Powiatu Głogowskiego. Obecny był także wykonawca prac związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby edukacyjne i szkoleniowe.

Ścieżka edukacyjna realizowana jest w dwóch pomieszczeniach. W sali projekcyjnej odbywają się pogadanki
i wykłady, a także szkolenia poświęcone bezpiecznym zachowaniom, zasadom udzielania pierwszej pomocy czy obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Tutaj też, na podstawie makiety domu jednorodzinnego, odbywają się prezentacje pożaru oraz działania czujek dymu.

Natomiast w drugiej sali głogowskiego „Ognika” zaaranżowanej jako mieszkanie, prowadzone są zajęcia
o charakterze prewencyjnym. Tu m.in. wskazywane są niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń elektrycznych, wentylacji czy gazu. Na bazie tego pomieszczenia prowadzona jest także ewakuacja z zadymionych pomieszczeń ze wskazaniem zagrożeń występujących podczas pożaru.

Już w najbliższym czasie głogowski „Ognik” wypełni się licznymi grupami dzieciaków, które właśnie tu będą się uczyć tego wszystkiego, co pomoże im uniknąć sytuacji groźnych dla ich zdrowia, a nawet życia. I to jest ta nadrzędna wartość, która w pełni uzasadnia tego rodzaju przedsięwzięcia realizowane przez strażaków.

zdj. Grzegorz Karpiński