Zakończenie naboru na stanowisko starszego asystenta

W związku z zakończeniem naboru do służby przygotowawczej w Korpusie Służby Cywilnej na stanowisku Starszego Asystenta Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego KP PSP w Głogowie

informujemy, że pracę na wyżej wymienionym stanowisku obejmie Pani Ewa Paul.

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko starszego asystenta

w Wydziale Organizacyjno-Kwatermistrzowskim

Z uwagi na duża ilość osób zakwalifikowanych do II etapu naboru to jest testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej II jego cześć odbędzie się w poniedziałek to jest 18 kwietnia 2016 roku i rozpocznie się testem wiedzy, który rozpocznie się o godzinie 9.00 w siedzibie komendy.

Nabór Kandydatów do Służby Przygotowawczej

Głogów, dnia 14 kwietnia 2016r.

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GŁOGOWIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 3

Rodzaj stanowiska: stażysta

Stanowisko etatowe: starszy ratownik

Miejsce pełnienia służby:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie,
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 55

Rozkład czasu służby: zmianowy

Nabór na stanowisko starszego asystenta - informacje

W uzupełnieniu informacji dotyczących naboru na stanowisko starszego asystenta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie informuję, że ogłoszenie i podanie do wiadomości publicznej wyników pierwszego etapu naboru, tj. sprawdzenia wymogów formalnych, nastąpi w dniu 12 kwietnia 2016 roku.
14 kwietnia o godz. 9.00 odbędzie się test wiedzy z zakresu podstawowych wiadomości zawartych w Ustawie o Służbie Cywilnej, Ustawie o Państwowej Straży Pożarnej oraz ze znajomości czynności związanych z obsługą sekretariatu. Wymogiem zakwalifikowania się do trzeciego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie 51 % punktów z testu wiedzy. W zależności od ilości kandydatów, którzy uzyskają pozytywny wynik z testu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 14-15 kwiecień 2016 roku.

                                                                            Podpisał:

                                                                Komendant Powiatowy
                                                   Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie

                                                              st.bryg.mgr inż. Piotr Durał