Nabór do służby - wyniki testu sprawości fizycznej

Głogów, 11. grudnia 2014r.

W związku z ogłoszonym naborem do służby w KP PSP Głogów pozytywna ocenę testu sprawności fizycznej otrzymali Panowie:

1. Hubert Biller
2. Konrad Golczyk
3. Jakub Gródecki
4. Tomasz Jasek
5. Marcin Koszacki
6. Michał Mielczarek

Powyższe osoby zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania – pisemnego testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną. Rozpoczęcie od godz. 10:00 w dniu jutrzejszym, tj. 12.12.2014r. w siedzibie KP PSP Głogów ul. Sikorskiego 55.

                                                                                              Na oryginale podpisał:
                                                                               Komendant Powiatowy PSP w Głogowie
                                                                                                          /-/
                                                                                 st. bryg. mgr inż. Karol Skowroński

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej

          Głogów, dnia  26 listopada 2014r.

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GŁOGOWIE

OGŁASZA

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 1

Rodzaj stanowiska: stażysta

Stanowisko etatowe: starszy ratownik

Zasady postępowania przy usuwaniu gniazd szerszeni, os itp.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wdrożył na obszarze całego kraju nowe "Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych". Ujednolicają one podejście jednostek straży pożarnej do problematyki sposobu podejmowania interwencji związanych z niebezpiecznymi owadami (osy, szerszenie, pszczoły), co w praktyce oznacza działania jednostek p.poż w znacznie ograniczonym zakresie.