Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliwa na rok 2018.

Głogów, 2018-03-23

PK/O.2370.3.2018 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę paliw dla KP PSP Głogów na rok 2018.
Nazwa zadania:
SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W GŁOGOWIE NA ROK 2018.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę paliw na rok 2018, wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy
PHU „Auto-Stacja” SP z o. o, 67-200 Głogów ul. Wierzbowa 21 . Kwota przedstawionej oferty to 52 060,00 zł.

 

                                                                                                               Podpisał:

 

                                                                                                        Komendant Powiatowy

                                                                                             Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie

                                                                                                   st. bryg. mgr inż. Piotr Durał 

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap