Pliki do pobrania

Wzory dokumentów:

  1. Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania dotyczącą spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

   - wersja edytowalna (MS Word *.docx)
   - wersja PDF

  2. Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

   - wersja edytowalna (MS Word *.docx)
   - wersja PDF

  3. Wniosek o wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

   - wersja edytowalna (MS Word *.docx)
   - wersja PDF

  4. Wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie art. 14. ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego dotyczącą spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

   - wersja edytowalna (MS Word *.docx)
   - wersja PDF

  5. Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są widoczne usługi hotelarskie dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

   - wersja edytowalna (MS Word *.docx)
   - wersja PDF

  6. Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie ustawą z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

   - wersja edytowala (MS Word*.docx)
   - wersja PDF

  7. Wniosek o udostępnienie informacji niejawnych - wzór dokumentu

  8. Wzór dokumentu "Zawiadomienie o zakończeniu budowy":
   - wersja PDF

bezpieczna ognik      logo bip Epuap