Informacje o zakładach zwiększonego ryzyka

Wykaz zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zlokalizowanych na terenie powiatu głogowskiego:

  1. Air Products
  2. Air Liquide

Dokumenty z informacjami do pobrania: